logo ISIT

ManageIT

Rodzina produktów ManageIT - wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie chcemy zaproponować Państwu system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. System ów wyrósł z idei zarządzania przez dane.

MagageIt umożliwia zbieranie danych z istniejących w organizacji systemów informatycznych w celu ich późniejszej analizy. Pozwala zdefiniować wskaźniki biznesowe i produkcyjne oraz przeprowadzać ich monitorowanie.

Na rozwiązanie ManageIT składają się produkty:

CollectIT - moduł odpowiedzialny za okresowe zbieranie danych z istniejących systemów informatycznych. Został on zaprojektowany w sposób, który umożliwia jego integrację z dowolnym systemem informatycznym. Pozwala to na wykorzystanie dostępnych, standardowych konektorów, lub daje możliwość zamówienia konektora dla specyficznych systemów informatycznych.

AnalyseIT - ppozwala zdefiniować wskaźniki, które mają podlegać procesowi analizy. Na podstawie tych wskaźników zebrane wcześniej dane są przetwarzane oraz prezentowane.

PredictIT - moduł umożliwiający przeprowadzenie analizy na podstawie okresów przeszłych. System ten służy do usprawnienia procesu decyzyjnego wysoko poziomowego kierownictwa firmy. Pozwala on na optymalizację pracy, powierzchni magazynowej, poziomu zatrudnienia, celowości działań podejmowanych przez pracowników, efektów akcji marketingowych itp.

Premiera wersji pokazowej - Lipiec 2009

Produkty

Copyright   ISIT  All rights reserved