logo ISIT

Outsourcing

Zarządzanie projektami - to zbiór czynności obliczonych na osiągnięcie wyznaczonych celów głównych i pośrednich w określonym czasie. W tej dziedzinie istnieje wiele metodologii i sposobów osiągnięcia sukcesu. Nasi doświadczeni Projekt Managerowie, dzięki wiedzy zdobytej podczas wieloletniej praktyki zawodowej, pomogą wybrać optymalną metodologię i zminimalizują ryzyko popełnienia błędu, co znacząco zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu Państwa projektu.

Inżynieria wymagań - jest jedną z najistotniejszych części procesu produkcji. Niezależnie od jakości procesu produkcji, doskonałości procedur i certyfikatów danej organizacji, prawidłowe zebranie wymagań klienta jest podstawą zadowalającego wyniku procesu produkcji.

Nasi konsultanci oferują:

Powyższe działania pozwolą na podniesienie świadomości osób odpowiedzialnych za ten etap procesu produkcji.

Analiza wymagań oraz zarządzanie wymaganiami - Po prawidłowym zebraniu wymagań przechodzimy do etapu ich analizy pod kątem estymacji kosztów oraz wymagań technologicznych. Na tym etapie następuje podział wymagań na zadania, wykrywanie wzajemnych zależności i nadawanie priorytetów. Wymagania są dzielone na komponenty, wykrywane są niezgodności pomiędzy wymaganiami, planami projektu oraz istniejącymi produktami bądź komponentami. Doświadczeni konsultanci pomogą uniknąć pomyłek na tym, jakże ważnym etapie produkcji oprogramowania.

Outsourcing prac programistycznych - Znalezienie kompetentnych ludzi do technologicznie zaawansowanych projektów informatycznych oraz wykonywanie prostych zadań przez wysoko wykwalifikowanych pracowników to problemy, które często generują zbędne koszty. Ze względu na nasze zaplecze jesteśmy w stanie dobrać odpowiednich ludzi do wykonania każdego projektu informatycznego. Metodyka pracy zostanie dostosowana do konkretnego projektu oraz klienta.

Analiza oraz optymalizacja procesów biznesowych - Jakość produktu jest bezpośrednim odbiciem jakości procesu, w wyniku którego produkt został wytworzony. Jak produkować szybciej, lepiej i taniej? Należy dokonać optymalizacji procesów z pomocą doświadczonego konsultanta. Konsultant pełni rolę przewodnika: prezentuje rożne metodologie, proponuje możliwe drogi usprawnienia pomagając dobrać optymalną konfigurację dla organizacji klienta. Bardzo ważnym elementem poprawy jest analiza wstępna - bo przed wyznaczeniem celów należy wiedzieć, w jakim miejscu obecnie się znajdujemy. Analiza wstępna stanowi podstawę do wszelkich usprawnień, stwierdza, co można optymalizować, oraz czy optymalizacja będzie opłacalna. Analiza obejmuje również pomiar początkowych wskaźników w celu porównania ich z wynikowymi po przeprowadzeniu optymalizacji.

Zapewnienie jakości (Quality Assurance) - jest procesem gwarantującym akceptację końcowego efektu produkcji przez klienta.

Quality Assurance:

Nasi konsultanci pomogą zapoznać się ze sprawdzonymi metodologiami umożliwiającymi znalezienie optymalnej drogi pod kątem oczekiwań klienta.

Automatyzacja procesów - wiele czynności wykonujemy w sposób powtarzalny. Każdorazowo zajmują nam one pewną ilość czasu. Automatyzując takie czynności osiągamy wzrost produktywności oraz możliwość zainwestowania zaoszczędzonego czasu zgodnie z potrzebami. Pomożemy w wyborze odpowiedniej metodologii, dostępnych na rynku narzędzi lub stworzymy narzędzie specjalnie dla Państwa. Pomożemy wykorzystać Państwa czas na rzeczy naprawdę ważne.

Przeprowadzanie testów akceptacyjnych - w obecnych czasach biznes często korzysta z gotowych narzędzi dostarczonych przez firmy zewnętrzne. Dysponujemy działem doświadczonych testerów, którzy sprawdzają oprogramowanie wybrane przez klienta pod kątem funkcjonalnych i jakościowych wymagań jego firmy. Sprawdzimy, czy kolejna dostarczona wersja oprogramowania nie zawiera błędów lub regresji uniemożliwiających jej wdrożenie. Wykonamy również niezależne testy Państwa produktu.

Usługi

Copyright 2009  ISIT  All rights reserved